☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2018

                                                                                                                                                                                                                                                                        Małkinia Górna dnia 28.11.2017 r.

INT 271.19.2017                     

 

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp (tekst jedn. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.01.2018 r – 31.12.2018 r, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp wybrano ofertę firmy Energa Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt XX SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

cena oferty – 100 pkt  liczona, wg algorytmu: liczba punktów =  oferta z najniższą ceną  : cena oferty badanej x 100%, C -  ilość punktów obliczona dla badanej oferty.

Złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

Oferta nr 1

Energa Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Liczba pkt – 100 pkt.

 

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie wykluczono wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-11-29 12:17:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-11-29 12:18:18)
 
 
ilość odwiedzin: 3093165

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X