☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga, gmina Małkinia Górna.

Małkinia Górna dnia 09.11.2017

INT 271.14.2017

 

                                                                                                       

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z. zm. zwanej dalej Pzp), zwanej dalej  Pzp, na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga, gm. Małkinia Górna”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp wybrano jedyną Ofertę nr 1. Multikom Andrzej Nakielski ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka.

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

 

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100 x 60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

 

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Informacja o wyborze oferty w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-11-10 09:37:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-11-10 09:38:45)
 
 
ilość odwiedzin: 2464000

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X