☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 20.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obw. o wszcz. postęp.-ustalenie lok. inwest. celu pub. dla przedsięwzięcia polega. na zmianie sposobu użytkowania i przebud. istniejącej plebanii na Gminno-Parafialne Centrum Kultury w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 30 października 2017r.

 

PGP. 6733.9.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

          Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 30 października 2017 roku

na wniosek Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie istniejącej plebanii na Gminno - Parafialne Centrum Kultury w Małkini Górnej wraz z przebudową infrastruktury technicznej niezbędnej do jej funkcjonowania, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki w miejscowości Małkinia Górna przy ul. Kościelnej.

 

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomość:

- część działek nr 754/4 i 754/3 - obręb Małkinia Górna.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-11-08 15:12:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-11-10 09:35:44)
 
 
ilość odwiedzin: 2341636

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X