☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Udzielenia długoterminowego kredytu w wysokości do 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego.

                                                                                              Małkinia Górna dnia 30.10.2017

BFP.271.01.2017                                  

                                            

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z. zm. zwanej dalej Pzp), zwanej dalej  Pzp, na „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 2. Banku Spółdzielczy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II nr 38, 96-230 Biała Rawska.

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem 13. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

1)  Cena – oprocentowanie kredytu – 60 %

2)  Termin uruchomienia kredytu - 40 %

 

Kryterium 1:

C = cena oferty z najniższym oprocentowaniem kredytu/cena oprocentowania oferty badanej x 100 x 60%

Kryterium 2:

T = najkrótszy czas uruchomienia kredytu/czas uruchomienia kredytu badanej oferty x 100 x 40%

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Termin uruchomienia kredytu – 40 pkt

Oferta nr 1. Bank Spółdzielczy w Teresinie, ul. Szymanowska 14, 96-515 Teresin

Oferta uzyskała łącznie 99 pkt, w tym:

Cena – 59 pkt

Termin uruchomienia kredytu – 40 pkt

 

Oferta nr 3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Korporacyjne w Ciechanowie, ul. Pułtuska 20, 06-400 Ciechanów

Oferta uzyskała łącznie 85 pkt, w tym:

Cena – 45 pkt

Termin uruchomienia kredytu– 40 pkt

 

Oferta nr 4. Bank Gospodarstwa Krajowego oddział w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Oferta uzyskała łącznie 89 pkt, w tym:                           

Cena – 49 pkt

Termin uruchomienia kredytu– 40 pkt

 

Informacja o wyborze oferty wersja pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-10-30 10:26:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-10-30 10:31:29)
 
 
ilość odwiedzin: 3097283

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X