☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy

                                                                                               Małkinia Górna dnia 27.10.2017

INT 271.18.2017

 

                                                                                

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z. zm. zwanej dalej Pzp), zwanej dalej  Pzp, na „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy Małkinia Górna w sezonie zimowym 2017/2018”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp,  wybrano Ofertę nr 1. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej Sp. z o.o. ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna.

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XVI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert t.j: - cena brutto – 100 %

 

Kryterium cena:

Wof = 500 km * COd  + 400 km * CPd + 50 km * Coch + 400 m3 * C

 

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-10-27 11:56:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-10-27 11:57:57)
 
 
ilość odwiedzin: 3090484

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X