☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 20.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej dec. lok. inwest. celu pubu.- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o śr.200 mm wraz z przyłącz. w dr. woj., na dz. nr 812 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 29 września 2017r.

PGP. 6733.6.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1073)

Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 29 września 2017 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.6.2017 dla Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa

sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm wraz z przyłączami w drodze wojewódzkiej nr 694 kilometraż 27+838 – 27+930 w ul. Nurskiej w Małkini Górnej” przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 812 w miejscowości Małkinia Górna.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami

sprawy w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°°

(we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-10-02 15:20:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-10-02 15:28:14)
 
 
ilość odwiedzin: 2341635

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X