☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 19.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obw. o wszcz. postęp.-ustalenie lok. inwest. celu pub. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 19 września 2017r.

PGP. 6733.7.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 19 września 2017 roku, na wniosek Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Małkinia Górna” przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działek w miejscowościach: Małkinia Górna, Małkinia Mała-Przewóz, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, Kańkowo, Klukowo i Glina.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomość:

- część działek nr 2346, 162/2, 162/3, 350 - obręb Małkinia Górna;

- część działki nr 1 - obręb Zawisty Nadbużne;

- część działki nr 98 - obręb Rostki Wielkie;

- część działki nr 64 - obręb Kańkowo;

- część działek nr 58, 59, 68/3, 72, 75 - obręb Małkinia Mała-Przewóz;

- część działek nr 1/2, 1/3, 1/4, 35/2, 136/441 - obręb Klukowo;

- część działek nr 536/2, 536/3, 536/4 - obręb Glina.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-09-20 13:24:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-09-20 13:35:29)
 
 
ilość odwiedzin: 2340376

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X