☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Przebudowy drogi gminnej relacji Treblinka-Grądy. Etap I.

                                                                                  Małkinia Górna dnia 31.08.2017

INT 271.11.2017

                                                                                                       

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z. zm.), zwanej dalej  Pzp, na „Przebudowę drogi gminnej relacji Treblinka – Grądy. Etap I”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych MIKST  Sp. z o.o. ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

 

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100x60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

 

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 80 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 20 pkt

Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów

Oferta uzyskała łącznie 36 pkt, w tym:

Cena – 36 pkt

Gwarancja jakości – 0 pkt

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-09-01 10:13:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-09-01 10:14:18)
 
 
ilość odwiedzin: 3098762

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X