☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 19.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obw. o wszcz. postęp.-ustalenie lok. inwest. celu pub. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o śr.200 mm wraz z przyłącz. w dr. woj., na dz. nr 812 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 18 sierpnia 2017r.

PGP. 6733.6.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

            Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1073) zawiadamia strony, że w dniu 18 sierpnia 2017 roku na wniosek Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm wraz z przyłączami w drodze wojewódzkiej nr 694 kilometraż 27+838 – 27+930 w ul. Nurskiej w Małkini Górnej” przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki w miejscowości Małkinia Górna.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomość:

- część działki nr 812 - obręb Małkinia Górna;

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-08-24 10:00:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-08-24 10:03:16)
 
 
ilość odwiedzin: 2340441

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X