☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OBwieszczenie o wydanej decyzji - Przebudowa drogi powiatowej relacji Morzyczyn-Kiełczew-Prostyń-Treblinka

                                                                               Małkinia Górna, dnia 1 sierpnia 2017r.

 

GKS.6220.4.2017

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                        Wójt Gminy Małkinia Górna działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ), w związku z art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 353 ) zawiadamia strony postępowania,

- art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 353) podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 31 lipca 2017r. wydał decyzję znak GKS.6220.4.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowie drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn – Kiełczew – Prostyń – Treblinka”.

            Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, zapoznać się można ( z możliwością wypowiedzenia się ) w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 10,  od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°,  w terminie 14 dni od dnia  publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

tel. 29/644 29 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2017-08-02 09:25:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2017-08-02 09:32:59)
 
 
liczba odwiedzin: 3293890

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X