☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn-Kiełczew-Prostyń-Treblinka

                                                          Małkinia Górna, dnia  14 lipca 2017r.

GKS.6220.4.2017

 

 

O B W I E S Z C Z  N I E

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochroni, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. 2016r. poz. 353 z pźn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ),

                                            zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 14 lipca 2017r.  w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn- Kiełczew –Prostyń-Treblinka, zostało wydane przez Wójta Gminy Małkinia Górna postanowienie znak: GKS.6220.4.2017 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 16ºº, pokój nr 10.

 

 

‘‘‘

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

tel. 29/ 644 29 97

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2017-07-14 12:31:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2017-07-14 12:34:51)
 
 
liczba odwiedzin: 3293794

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X