☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn-Kiełczew-Prostyń-Treblinka

                                                                              Małkinia Górna, dnia 20 czerwca 2017r.

 

 

            GKS.6220.4.2017

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

                        Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm. ) informuję, że na wniosek Pana Krzysztofa Makowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: ProMak Inżynieria Komunikacyjna   działającego w imieniu Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn – Kiełczew-Prostyń-Treblinka”.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 kpa informację o prowadzonym postępowaniu umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna.

                        Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10  k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 ( pokój nr 10 ) od poniedziałku do piątku w godz. 8°°-16ºº.

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

                              tel. 29/ 644 29 83

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2017-06-21 12:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2017-06-21 13:53:59)
 
 
liczba odwiedzin: 3293839

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X