☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postęp.-ustalenie lokalizacji inwest. celu pub. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa targowiska gminnego w Małkini Górnej, na dz. nr 797/112 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 6 czerwca 2017r.

PGP. 6733.5.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016., poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 6 czerwca 2017 roku

na wniosek Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa targowiska gminnego w Małkini Górnej” przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki w miejscowości Małkinia Górna.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomość:

- część działki nr 797/112 - obręb Małkinia Górna;

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-06-07 10:13:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-06-07 10:14:40)
 
 
ilość odwiedzin: 2416929

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X