☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obw. o wszczęciu postęp.-ustalenie lokalizacji inwest. celu pub. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przyłącze gazowe ś/c ze stacją gazową pomiarową II st. Q=400 Nm3/h, na dz. nr 2727 w Małkini Górnej

Małkinia Górna, dnia 6 czerwca 2017r.

PGP. 6733.4.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016., poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 6 czerwca 2017 roku

na wniosek DUON Dystrybucja S.A., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przyłącze gazowe ś/c ze stacją gazową pomiarową II st. Q=400 Nm3/h” przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki w miejscowości Małkinia Górna.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomość:

- część działki nr 2727 - obręb Małkinia Górna;

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-06-07 10:02:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-06-07 10:08:45)
 
 
ilość odwiedzin: 2418102

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X