☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi

Wójt Gminy Małkinia Górna
o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, częściami wspólnymi budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna, położonej na terenie jednostki ewidencyjnej Małkinia Górna, obręb Małkinia Górna przy ul. Nurskiej 57, oznaczonej w rejestrze gruntów jako dz. nr 2848 o pow. 0,0550 ha, dla której prowadzona jest KW OS1M/00058136/2, brak urządzonej księgi wieczystej dla lokalu.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Jest to 1-izbowy wyodrębniony lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 13,11 m2, położony w wolnostojącym, parterowym drewnianym budynku mieszkalnym (o dwóch wyodrębnionych lokalach mieszkalnych), krytym papą o powierzchni zabudowy 55,45 m2 i powierzchni użytkowej 47,00 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy dwa pomieszczenia gospodarcze nr 01 i 02 (położone w wolnostojącym budynku gospodarczym usytuowanym na przedmiotowej działce) o łącznej powierzchni użytkowej 11,64 m2. Łączna powierzchnia lokalu z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 24,75 m2. Przedmiotowa działka przylega bezpośrednio do ulicy Nurskiej. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu.

 

Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w stanie technicznym awaryjnym, nie nadaje się do zamieszkania. Zużycie techniczne lokalu mieszkalnego określa się na 95 %. Lokal nie posiada ogrzewania. Wyposażony jest w dostęp do energii elektrycznej.

Budynek mieszkalny wybudowany został na początku XX wieku. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności do gruntu – wynosi: 2475/6454.

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczono jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług – MN/U. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości - 15 000,00 zł

Wysokość wadium – 20% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2017 r. – godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1 ( pok. nr 6).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek: Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 w Banku Spółdzielczym w Małkini Górnej nr 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011 lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 03.07.20017 r. – do godz. 12:00.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto lub wniesienie wpłaty w kasie Urzędu. Na przetarg należy zgłosić się z potwierdzeniem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym w przypadku osób fizycznych, dokumentem potwierdzającym uprawnienia do reprezentowania podmiotu w przypadku osób prawnych, promesą MSW zezwalającą na zakup nieruchomości w przypadku uczestnictwa cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Małkinia Górna może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę brutto, którą należy wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 w związku z art. 29 a ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług ul. Przedszkolna 1 pok. nr 14 (tel. 29 6442988) od poniedziałku do piątku ( 8°° - 16°°).

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna przy ul. Przedszkolnej 1, a także zamieszczono na stronach internetowych www.malkiniagorna.pl oraz w BIP bip.malkiniagorna.pl.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych powodów.

Ogłoszenie - PDF

 

Wytworzył:
Bogusława Łupińska
(2017-06-02)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2017-06-02 16:35:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2017-06-02 16:36:17)
 
 
ilość odwiedzin: 3101707

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X