☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 19.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obw. o wszczęciu postępowania-ustalenie lokalizacji inwest. celu pub. dla przedsięw. Budowa sieci elektroenerget. śred. napięcia SN-15 KV- Małkinia Górna, Małkinia Mała-Przewóz, Treblinka, Poniatowo

Małkinia Górna, dnia 1 czerwca 2017r.

PGP. 6733.3.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016., poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 1 czerwca 2017 roku

na wniosek PGE Dystrybucja S.A. S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającej przez pełnomocnika Pana Jakuba Kamińskiego, ENERGOBUDOWA7, ul. Przylesie 7A/1, 05-110 Jabłonna

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15 KV – Linie Kablowe SN-15 KV” przewidzianej do realizacji n  terenie obejmującym część działek w miejscowościach: Małkinia Górna, Małkinia Mała-Przewóz, Treblinka i Poniatowo

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomości:

- część działek nr: 1840, 700, 797/41, 733/4 i 797/40 - obręb Małkinia Górna;

- część działek nr 324/4, 2/7, 2/5 i 1 – obręb Małkinia Mała-Przewóz;

- część działek nr: 619, 25/37, 25/36 i 25/44 – obręb Treblinka;

- część działek nr: 141/6, 221/1 i 645/1 – obręb Poniatowo.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-06-02 15:31:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-06-02 15:46:32)
 
 
ilość odwiedzin: 2340522

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X