☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej przez SKO decyzji orzekającej o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji organu pierwszej instancji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Małkinia Górna, dnia 30 maja 2017r.

 

PGP. 6733.7.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

    że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce po rozpatrzeniu, na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 roku odwołań wniesionych w terminie, od decyzji nr PGP.6733.7.2016 wydanej przez Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 roku ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Elektroenergetyczna linia napowietrzna nN 0,23kV – oświetlenia ulic” przewidzianej do realizacji na terenie miejscowości Daniłówka - Druga obejmującym część działek o numerach ewidencyjnych: 51/1, 51/2, 70, 71, 59/6 i 60/6

orzekło

na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. art. 52 ust. 1 i 2, art. 53 ust 1, ust 3 i 4, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.), że:

utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji.

Niniejsza decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-05-31 14:41:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-05-31 14:45:03)
 
 
ilość odwiedzin: 2418087

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X