☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew.

                        Małkinia Górna dnia 26.05.2017

INW 271.03.2017

                                                                                                       

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z. zm. zwanej dalej Pzp), zwanej dalej  Pzp, na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 3. Multikom Andrzej Nakielski ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka.

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem XXI. SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena brutto – 60 %

B – okres gwarancji - 40 %

 

Kryterium A:

Cmin/Co.x 100x60% = ilość punktów, gdzie: Cmin – najniższa cena, Co – cena oferty badanej

 

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

Oferta nr 1. Energotel-Bis Joanna Taciak, 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 105

Oferta uzyskała łącznie 88 pkt, w tym:

Cena – 48 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSTAL” 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ustronna 7

Oferta uzyskała łącznie 89 pkt, w tym:

Cena – 49 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 4. P.U.H. „Mel – Kan” Kazimierz Jakubiak, 21-400 Łuków, Ryżki 76c

Oferta uzyskała łącznie 80 pkt, w tym:                                               

Cena – 40 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Ofertę nr 5. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Wodmel” Sp.z o.o., 18-200 Wysokie Maz., ul. Zambrowska 8

Oferta uzyskała łącznie 75 pkt, w tym:                                               

Cena – 55 pkt

Gwarancja jakości – 20 pkt

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2017-05-30 07:59:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2017-05-30 08:00:32)
 
 
ilość odwiedzin: 3093196

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X