☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Małkinia Górna w 2017 roku

 Małkinia Górna dnia,  27.04.2017 r.

INT 271.02.2017

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Urząd Gminy w Małkini Górnej zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, na „Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Małkinia Górna w 2017 roku” na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE TOMASZ PYRGIEL ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z działem XX SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

  1. - cena – 60 %

  2. - czas rozpoczęcia robót awaryjnych - 40 %

Kryterium A:

C = [C min : C x] x 60 pkt

gdzie:

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto realizacji całego zamówienia,

C min – minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu,

C x – cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

 

Kryterium B:

Czas reakcji od zlecenia Zamawiającego – wyrażony w godzinach

Ilość punktów możliwa

do uzyskania

24

0

20

20

12

30

9

40

 

Czas rozpoczęcia robót awaryjnych podany w godzinach, mieszczących się w przedziale od 9 do 24 godzin.

 

Ocena ostateczna badanej oferty = ilość pkt. „cena” + ilość pkt „czas rozpoczęcia robót awaryjnych”

 

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100,00 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Termin realizacji dostaw – 40 pkt

 

Oferta nr 2. Konsorcjum firm: Lider: P.H.U. Zawistowski Dariusz Zawistowski Zawisty Podleśne 16, 07-320 Małkinia Górna, Partner: P.H.U. „RUNO” Tadeusz Runo Ochudno 122, 07-200 Wyszków, Partner: Nadzór Inwestycji Budowlanych Jarosław Waszkiewicz ul. Leśna Polana 3L 18-106 Niewodnica Kościelna uzyskało łącznie 99,51 pkt, w tym:

Cena –  59,51 pkt

Termin realizacji dostaw – 40 pkt

 

Oferta nr 3. Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna uzyskała łącznie 76,82 pkt, w tym:

Cena –  36,82 pkt

Termin realizacji dostaw – 40 pkt

 

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie wykluczono wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-04-27 14:36:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-04-27 14:43:26)
 
 
ilość odwiedzin: 3098829

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X