☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obw. o wszcz. postęp.-ustalenie lokalizacji inwest. celu pub. pn. Bud.sieci wodociąg.Treblinka-Borowe-Boreczek, gm.Małkinia Górna, m.Treblinka dz.nr 25/34, 25/35, 25/42, 25/44, 25/46, 25/48, 25/49, 70

Małkinia Górna, dnia 7 kwietnia 2017r.

PGP. 6733.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016., poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21 marca 2017 roku

na wniosek Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wardęckiego – przedstawiciela Biura Projektów Inżynierskich Sp. Z o.o., Sp. k., ul. Osuchowskiego 15, 12 100 Szczytno

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej Treblinka-Borowe-Boreczek, gmina Małkinia Górna” przewidzianej do realizacji na terenie w miejscowości Treblinka, Borowe i Boreczek.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomości:

- część działek nr: 25/35 i 25/49 - obręb Treblinka.

W dniu 6 kwietnia 2017 r. wpłynął wniosek od Pełnomocnika Gminy Małkinia Górna Pana Adama Wardęckiego dotyczący rozszerzenia terenu inwestycji na działki o numerach ewidencyjnych 25/34, 25/42, 25/44, 25/46, 25/48 i 70, położonych w miejscowości Treblinka.

W nawiązaniu do powyższego inwestycja będzie realizowana na części działek o numerach ewidencyjnych

- 25/34, 25/35, 25/42, 25/44, 25/46, 25/48, 25/49, 70 położonych w miejscowości Treblinka

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-04-07 15:35:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-04-07 15:36:52)
 
 
ilość odwiedzin: 2416884

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X