☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obw. o wszczęciu postęp.-ustalenie lokalizacji inwest. celu pub.- Budowa sieci wod. Treblinka-Borowe-Boreczek, gmina Małkinia Górna, w m.Treblinka działki nr 25/35 i 25/49

Małkinia Górna, dnia 21 marca 2017r.

PGP. 6733.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

            Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016., poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21 marca 2017 roku

 

na wniosek Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wardęckiego – przedstawiciela Biura Projektów Inżynierskich Sp. Z o.o., Sp. k., ul. Osuchowskiego 15, 12 100 Szczytno

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej Treblinka-Borowe-Boreczek, gmina Małkinia Górna” przewidzianej do realizacji na terenie miejscowości Treblinka, Borowe i Boreczek.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomości:

- część działek nr: 25/35 i 25/49 - obręb Treblinka.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-03-23 09:48:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-03-23 09:58:29)
 
 
ilość odwiedzin: 2418062

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X