☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

                                                                                                Małkinia Górna, dnia 8 marca 2017r.

 

 

 

            GKS.6220.20.2016

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                        Wójt Gminy Małkinia Górna działając na podstawie:

-  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 353 z późn.zm.)  zawiadamia strony postępowania,

- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 353 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości,

 że w dniu 8 marca 2017r. wydał decyzję znak GKS.6220.20.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi gminnej relacji Błędnica – Małkinia Dolna”.

                        Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 10, od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº do 16ºº, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

                              tel. 29/644 29 83

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2017-03-09 14:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2017-03-09 14:11:07)
 
 
liczba odwiedzin: 3293882

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X