☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 20.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wyd. dec. lok. celu publ.-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Małkini Górnej ul. Brokowska i ul.Strażacka

Małkinia Górna, dnia 18 stycznia 2017r.

PGP. 6733.4.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016., poz. 778, z późn. zm.)

Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 18 stycznia 2017 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.4.2016 dla Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, działającej przez pełnomocnika: Pana Artura Soszyńskiego, ul. Skarbka z Gór 51B lok.16, 03-287 Warszawa, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna w ul. Brokowskiej i ul. Strażackiej”, w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym (kanały grawitacyjne DN 200, kanały ciśnieniowe DN 63 ÷ DN 90, przepompownie), przewidzianego do realizacji na terenie gminy Małkinia Górna, obejmującym działki o numerach ewidencyjnych:

  • 700, 414/1, 162/1, 162/2, 154/6, 154/10, 154/15, 151/5, 151/7, 151/9, 150/2, 354, 162/3, 350, 239/2, 234, 64/8, 13, 185/1, 177, 166/4, 163, położonych w miejscowości Małkinia Górna;

  • 1/2 i 1/3, położonych w miejscowości Klukowo;

  • 191, położoną w miejscowości Małkinia Dolna.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-03-03 15:20:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-03-03 15:21:37)
 
 
ilość odwiedzin: 2341702

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X