☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszcz. o wszczęciu postępowania-ustalenie lokalizacji inwest. celu pub. dla przedsięzięcia pod nazwą Elektroenergetyczna linia napowietrzna nN 0,23kV oświetlenia ulic w m. Daniłówka Druga

Małkinia Górna, dnia 22 grudnia 2016r.

PGP. 6733.7.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016., poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22 grudnia 2016 roku

na wniosek Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Elektroenergetyczna linia napowietrzna nN 0,23kV – oświetlenia ulic” przewidzianej do realizacji na terenie w miejscowości Daniłówka Druga.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomości:

- część działki nr: 51/1, 51/2, 70, 71, 59/6 i 60/6,

- obręb Daniłówka Druga.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-03-03 14:56:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-03-03 14:59:46)
 
 
ilość odwiedzin: 2416896

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X