☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wyd. dec. lok. inwest. celu pub. - budowa sieci wodociąg.Treblinka-Borowe-Boreczek, gmina Małkinia Górna przewidzianej do realizacji na terenie w miejsc. Treblinka, Borowe i Boreczek

Małkinia Górna, dnia 3 marca 2017r.

PGP. 6733.6.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016., poz. 778, z późn. zm.)

Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 28 lutego 2017 roku została wydana decyzja znak PGP. 6733.6.2016 dla Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wardęckiego – przedstawiciela Biura Projektów Inżynierskich Sp. z o.o., Sp. k., ul. Osuchowskiego 15, 12 100 Szczytno, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej Treblinka – Borowe – Boreczek, gm. Małkinia Górna” obejmującego realizację magistralnej i rozdzielczej sieci wodociągowej przewidzianego do realizacji na terenie gminy Małkinia Górna, obejmującym część następujących działek;

  1.  działki o nr ewid.: 16, 4, 20, 47, 48, 168, 199, 193, 232, 245 – położone w miejscowości Borowe (obręb ewid. Nr 0002 Borowe),

  2. działki o nr ewid.: 25/34, 25/37, 25/36, 25/41, 25/43, 25/40, 25/45, 25/42, 25/46, 25/44, 25/48, 70, 107, 123, 125, 25/11, 25/13, 25/15, 331, 330, 321, 322, 311, 376, 505 - położone w miejscowości Treblinka (obręb ewid. Nr 0023 Treblinka),

  3. działki o nr ewid.: 114, 96 - położone w miejscowości Boreczek (obręb ewid. Nr 0028 Boreczek).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-03-03 14:28:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-03-03 14:33:00)
 
 
ilość odwiedzin: 2418066

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X