☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-ustalenie lokalizacji inwest. celu pub.-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie i Rostki - Piotrowice

Małkinia Górna, dnia 20 stycznia 2017r.

PGP. 6733.1.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

            Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016., poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 20 stycznia 2017 roku

na wniosek Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, działającej przez pełnomocnika Pana Artura Soszyńskiego, ul. Skarbka z Gór 51B lok.16, 03-287 Warszawa

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie i Rostki - Piotrowice” przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działek w miejscowościach: Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie i Rostki-Piotrowice.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomości:

- część działek nr: 2852, 2873, 2896, 2859 i 2863 - obręb Małkinia Górna;

- część działek nr 104, 115, 224, 233, 279, 312, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 216/4 i 1246/9 - obręb Zawisty Nadbużne;

- część działek nr: 810, 811/1, 876, 926, 968, 969, 980, 1071, 1072/1, 1072/11, 811/3, 897, 909/1, 984, 985, 986, 994/1, 997, 998, 999, 1000, 1002 i 1011/2 – obręb Rostki Wielkie;

- część działek nr: 60, 62, 63/2, 63/4 i 64 – obręb Rostki-Piotrowice.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2017-01-23 15:37:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2017-01-23 15:39:09)
 
 
ilość odwiedzin: 2416868

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X