☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

                                             Małkinia Górna, dnia 19 stycznia 2017r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna do roku 2020”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie gminy Małkinia Górna oraz na stronie internetowej www.malkiniagorna.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Małkinia Górna - ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: poczta@malkiniagorna.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Małkinia Górna.

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna
  2. stronie internetowej: www.malkiniagorna.pl
  3. a/a 

 

- Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna do roku 2020

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna do roku 2020

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

tel. 29 644 29 83

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2017-01-20 10:32:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2017-01-25 08:52:25)
 
 
liczba odwiedzin: 3297501

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X