☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obw. o wszczęciu postęp.-ustalenie lokalizacji inwest. celu pub. pod nazwą Budowa sieci wod. Treblinka-Borowe-Boreczek, gmina Małkinia Górna, przew. do realizacji w m.Treblinka, Borowe i Boreczek

Małkinia Górna, dnia 22 grudnia 2016r.

PGP. 6733.6.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

            Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016., poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22 grudnia 2016 roku

na wniosek Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wardęckiego – przedstawiciela Biura Projektów Inżynierskich Sp. Z o.o., Sp. k., ul. Osuchowskiego 15, 12 100 Szczytno

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej Treblinka-Borowe-Boreczek, gmina Małkinia Górna przewidzianej do realizacji na terenie w miejscowości Treblinka, Borowe i Boreczek.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomości:

- część działek nr: 25/11, 25/13, 25/15, 25/34, 25/36, 25/37, 25/40, 25/41, 25/42, 25/44, 25/45, 25/46, 25/48, 70, 107, 123, 125, 311, 321, 322, 330, 331, 376 i 505 - obręb Treblinka;

- część działki nr 4, 16, 20, 47, 48, 168, 193, 199, 232 i 245 - obręb Borowe;

- część działek nr: 58/3, 96, 105 i 114 – obręb Boreczek.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 3 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2016-12-22 14:26:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2016-12-22 14:31:14)
 
 
ilość odwiedzin: 2416872

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X