☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Przebudowy parkingu na ul. Kościelnej w Małkini Górnej

Małkinia Górna dnia 19.12.2016

INW 271.11.2016

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Małkinia Górna zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z. zm. zwanej dalej Pzp), zwanej dalej Pzp, naPrzebudowę parkingu na ul. Kościelnej w Małkini Górnej”, na podstawie art. 92 ust. 1 i ust 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. Zakładu Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych „MARGOT”, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa.

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w Ustawie Pzp oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt 13 SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena – 60 %

B – gwarancja jakości - 40 %

 

Kryterium A:

Cn/Cof.b.x 60 = ilość punktów, gdzie: Cn – najniższa cena, Cof.b – cena oferty badanej

 

Kryterium B:

Gwarancja jakości

40 pkt – 7 lat i więcej

30 pkt – 6 lat

20 pkt – 5 lat

10 pkt – 4 lata

0 pkt – 3 lata

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 2. Gelco Sp. z o.o. ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Oferta uzyskała łącznie 82,19 pkt, w tym:

Cena – 42,19 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 3.Bruk – Pol” Grzegorz Musiński, ul. 3 – go Maja 14, 06-230 Różan

Oferta uzyskała łącznie 98,60 pkt, w tym:

Cena – 58,60 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Oferta nr 4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o., ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna

Oferta uzyskała łącznie 86,71 pkt, w tym:

Cena – 46,71 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Ofertę nr 5. Wojciech Przyborowski „Garden – Bruk”, Laski 29, 07-130 Łochów

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 6. Firma Transportowo – usługowa Mirosław Przesmycki ul. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna

Oferta uzyskała łącznie 85,53 pkt, w tym:

Cena – 45,53 pkt

Gwarancja jakości – 40 pkt

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2016-12-20 10:12:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2016-12-20 10:14:30)
 
 
ilość odwiedzin: 3097327

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X