☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2017 roku

Małkinia Górna, dn. 14.12.2016

Znak sprawy: OPS 271.01.2016

 

                                                                      
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Gmina Małkinia Górna zawiadamia , że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1020, ze zmianami), zwane dalej  Pzp, na „Sporządzanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Małkinia Górna w 2017 roku” na podstawie art. 92 ust. 1  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. Firmy „U Sarnowskich” – Centrum Gastronomiczne Bogumiła Sarnowska, Nienałty Szymany 23B, 07-323 Zaręby Kościelne.

 

Uzasadnienie

Złożono jedną ofertę, która spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt XV SIWZ dokonano wyboru oferty w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

1. cena – 90 %

Cn/Cof.b.x 90 = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena

Cof.b – cena oferty badanej

 

2. doświadczenie - 10 %

Ocena punktowa kryterium dokonana będzie wg zasad:

- wykonanie 1 usługi  = 0 pkt

- wykonanie 2-3 usług = 5 pkt.       

- wykonanie powyżej 3 usług = 10 pkt

 

Oferta nr 1.

„U Sarnowskich” – Centrum Gastronomiczne

Bogumiła Sarnowska,

Nienałty – Szymany 23B, 07-323 Zaręby Kościelne

  1. Cena-  90 pkt
  2. Doświadczenie – 10 pkt

Razem: 100 pkt

Pełna treść zawiadomienia o wyborze oferty

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-12-16 09:25:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-12-16 09:27:46)
 
 
ilość odwiedzin: 3093271

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X