☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji stwierdzajacej wygasnieęcie decyzji o środowiksowych uwarunkowaniach

                                                Małkinia Górna, dnia  13 grudnia 2016r.

RSH.6220.14.2016

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                        Wójt Gminy Małkinia Górna działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016r. poz. 23 )  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (  Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm. ) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 13 grudnia 2016r. wydał decyzję stwierdzająca wygaśnięcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Kiełczew, gmina Małkinia Górna, znak RSH.6220.14.2016 z dnia 18 lipca 2016r.

            Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 10,  od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°° w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

tel. 29/ 644 29 83

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2016-12-14 10:18:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2016-12-14 10:19:08)
 
 
liczba odwiedzin: 3297444

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X