☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-ustalenie lokalizacji inwest. celu pub.-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Małkini Górnej ul. Brokowska i ul.Strażacka

Małkinia Górna, dnia 30 listopada 2016r.

PGP. 6733.4.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

               Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016., poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 30 listopada 2016 roku

na wniosek Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, działającej przez pełnomocnika Pana Artura Soszyńskiego, ul. Skarbka z Gór 51B lok.16, 03-287 Warszawa

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miesjcowości Małkinia Górna w ul. Brokowskiej i ul. Strażackiej” przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działek w miejscowościach: Małkinia Górna, Małkinia Dolna i Klukowo.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomości:

- część działek nr: 162/1, 162/2, 162/3, 163, 166/4, 1851, 177, 64/8, 151/5, 151/4, 151/9, 154/6,

154/10, 154/15, 414/1, 700, 13, 150/2, 234, 239/2, 350 i 354 - obręb Małkinia Górna;

- część działki nr 191 - obręb Małkinia Dolna;

- część działek nr: 1/2 i 1/3 – obręb Klukowo.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2016-12-01 15:17:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2016-12-01 15:19:06)
 
 
ilość odwiedzin: 2416928

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X