☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Dostawy oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Małkinia Górna od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

 Małkinia Górna dnia,  29.11.2016 r.

INT 271.10.2016


 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Gminy w Małkini Górnej zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1020, ze zmianami), zwane dalej Pzp, na „Dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Małkinia Górna od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.” na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – HANDLOWE

Z. Niziński” ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków


 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt 13 SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

  1. - cena – 80 %

  2. - termin realizacji dostaw - 20 %

Kryterium A:

C = [C min : C x] x 80 pkt = ilość punktów, gdzie:

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto realizacji całego zamówienia,

C min – minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu,

C x – cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

 

Kryterium B:

Termin realizacji dostaw (w dniach roboczych od momentu zgłoszenia)*

Ilość punktów możliwa do uzyskania

4

0

3

10

2

15

1

20

 

Termin realizacji dostaw podany w dniach, mieszczących się w przedziale od 1 do 4 dni roboczych.

 

Ocena ostateczna badanej oferty = ilość pkt. „cena” + ilość pkt „termin realizacji dostaw”

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100,00 pkt, w tym:

Cena – 80 pkt

Termin realizacji dostaw – 20 pkt

Oferta nr 2. „Benzol” Sp. z o.o. ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka uzyskała łącznie 99,91 pkt, w tym:

Cena –  79,91 pkt

Termin realizacji dostaw – 20 pkt

 

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie wykluczono wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2016-11-30 09:51:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2016-11-30 09:54:16)
 
 
ilość odwiedzin: 3097337

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X