☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Dostawy energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.201

                                                                                                  Małkinia Górna dnia 29.11.2016 r.

INT 271.12.2016

 

                                                                       uczestnicy postępowania

 

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), na Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna w okresie 01.01.2017 r – 31.12.2017 r, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp wybrano ofertę firmy NOVUM S.A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa.

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt XIX SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

cena oferty – 100 pkt  liczona, wg algorytmu: liczba punktów =  oferta z najniższą ceną  : cena oferty badanej x 100%, C -  ilość punktów obliczona dla badanej oferty.

 

Złożono dwie oferty nie podlegającą odrzuceniu.

Oferta nr 1

Energa Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Liczba pkt – 94,04 pkt.

Oferta nr 2

firmy NOVUM S.A. ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa.

Liczba pkt –  100,00 pkt.

 

 

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie wykluczono wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-11-29 11:10:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-11-29 11:11:35)
 
 
ilość odwiedzin: 3098742

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X