☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

                                                                                     Małkinia Górna, dnia 9 listopada 2016r.

GKS.6220.19.2016

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochroni, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. 2016r. poz. 353 z pźn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016r. poz. 23 ) ,

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 9 listopada 2016r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie i Rostki Piotrowice, gmina Małkinia Górna,  zostało wydane przez Wójta Gminy Małkinia Górna postanowienie znak: GKS.6220.19.2016 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 16ºº, pokój nr 10.

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

tel. 29/ 644 29 83

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2016-11-10 11:35:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2016-11-10 11:40:15)
 
 
liczba odwiedzin: 3293851

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X