☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 19.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postęp.-ustal. lokal. inwest. celu pub.-budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m.Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 4 listopada 2016r.

PGP. 6733.2.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

             Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016., poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 4 listopada 2016 roku

na wniosek DUON Dystrybucja S.A. ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Tymińskiego, ul. Prądzyńskiego 23b/4, 07-410 Ostrołęka

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na terenie miejscowości Małkinia Górna i Zawisty Nadbużne.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomości:

- część działek nr: 2896 i 2852 obręb Małkinia Górna,

- część działki nr 104 obręb Zawisty Nadbużne.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2016-11-04 15:43:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2016-11-16 09:22:22)
 
 
ilość odwiedzin: 2340433

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X