Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 23.04.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie
Wójt Gminy Małkinia Górna
ogłasza konsultacje społeczne dotyczące

Projektu Programu Rewitalizacji
dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022.

 

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 1 do 7 sierpnia 2017 r.
2. 1. Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna pod adresem internetowym bip.malkiniagorna.pl w zakładce Konsultacje społeczne;
b) w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.
2. 2. Konsultacje prowadzone będą również w formie spotkania, które odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.

3. Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r.:

a) drogą elektroniczną na adres: poczta@malkiniagorna.pl, wpisując w tytule wiadomości „Rewitalizacja-Konsultacje”;
b) pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna z dopiskiem „Rewitalizacja-Konsultacje”;
c) bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna z dopiskiem „Rewitalizacja-Konsultacje”.
 
Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022
Formularz konsultacyjny

Wójt Gminy      
mgr Bożena Kordek

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Małkinia Górna

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Małkinia Górna

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczy zmian, które należy wprowadzić w Programie Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022 w odniesieniu do wyznaczonych obszarów rewitalizacji.

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 13 lipca  2017 r. do 18 lipca  2017 r.

2. Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna pod adresem internetowym bip.malkiniagorna.pl w zakładce Konsultacje społeczne;
2) w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.

3.Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2017 r.:

1) drogą elektroniczną na adres: poczta@malkiniagorna.pl, wpisując w tytule wiadomości „Rewitalizacja-Konsultacje”;
2) pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna z dopiskiem „Rewitalizacja-Konsultacje”;
3) bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna z dopiskiem „Rewitalizacja-Konsultacje”.

4. W ramach konsultacji społecznych w dniach od 13. lipca do 18. lipca na reprezentatywnej grupie mieszkańców odbędzie się na terenie Gminy badanie ankietowe, w trakcie którego mieszkańcy Gminy zostaną zapoznani z wyznaczonymi obszarami rewitalizacji oraz procesem rewitalizacji. Zapytani również zostaną czy uzasadnione jest objęcie wyznaczonych obszarów wsparciem o charakterze rewitalizacyjnym, a także zostaną poproszeni o wskazanie największych, ich zdaniem, problemów w Gminie. Będą mieli również możliwość wyrażania swojego zdania na temat działań, które powinna podjąć Gmina Małkinia Górna w ramach rewitalizacji.

Wójt Gminy     
    mgr Bożena Kordek

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku.

Wójt Gminy Małkinia Górna, w związku z pismem Krajowego  Biura Wyborczego Delegatury w Ostrołęce, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych mających na celu wyrażenie opinii dotyczących kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku w zakresie:

  1. praktyczności stosowania kart w formie broszury w rozmiarze A4 a kart wielkoformatowych; w tym A0 i A1;
  2. tajności głosowania na tzw. „płachcie” (karty formatu A0 i formatu A1);
  3. oceny poszczególnych czynności, które z kartą do głosowania wykonuje wyborca ze szczególnym uwzględnieniem sposobu oddania głosu na karcie, złożenia karty wielkoformatowej (tzw. „płachty” o formacie A0 i A1) do koperty i wrzucenia jej do urny;
  4. oceny trudności oddania głosu przez osoby starsze i niepełnosprawne w przypadku kart różnych rozmiarów.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 15 do 22 czerwca 2017 r.

Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania uwag lub propozycji w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego:

  1.  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna pod adresem internetowym bip.malkiniagorna.pl w zakładce konsultacje społeczne,
  2. w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2017 r.:

  1. drogą elektroniczną na adres: poczta@malkiniagorna.pl., wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje - Wybory Samorządowe 2018”;
  2. pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna z dopiskiem „Konsultacje - Wybory Samorządowe 2018”;
  3. bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna  z dopiskiem „Konsultacje - Wybory Samorządowe 2018”.

W załączeniu:

-projekty kart do głosowania: A0, A1 pion, A1 poziom, mala-gmina, rada-powiatu, sejmik, wójt, wojt-IItura, wojt-tak-nie, wojt-tak-nie-IItura
-formularz konsultacyjny

Wójt Gminy Małkinia Górna
Bożena Kordek    

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

W ramach prowadzonych prac związanych z  opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna zapraszamy potencjalnych interesariuszy  Programu do zgłoszenia projektów przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Zgłaszane propozycje projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, służyć mają rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych w gminie. Zgłaszane przedsięwzięcia/projekty muszą być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji.

Wypełniony formularz propozycji projektu należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017 r.

- drogą elektroniczną na adres: poczta@malkiniagorna.pl.pl, wpisując w tytule wiadomości „Rewitalizacja-Projekt”,

- pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna  z dopiskiem „Rewitalizacja-Projekt”,

- bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna  z dopiskiem „Rewitalizacja- Projekt”,

Formularz propozycji projektu oraz   mapa obszarów rewitalizacji załączona jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Małkinia Górna pod adresem http://www.małkiniagorna.pl, w zakładce Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna pod adresem internetowym http://bip.malkiniagorna.pl

Diagnoza wyznaczania obszarów zdegradowanych i rewitalizacji

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Zarządzenie nr 114.2016 z 04.11.2016 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru

Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Formularz konsultacyjny

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2016-11-04 09:53:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2017-07-31 12:36:20)
 
 
ilość odwiedzin: 2140042

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X