☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji

                                                                               Małkinia Górna, dnia 2 listopada 2016r.

RSH.6220.18.2016

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                        Wójt Gminy Małkinia Górna działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ), w związku z art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 353 ) zawiadamia strony postępowania,

- art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 353) podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 2 listopada 2016r. wydał decyzję znak RSH.6220.18.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew, gmina Małkinia Górna”.

            Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 3,  od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°,  w terminie 14 dni od dnia  publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

                           tel.  29/ 644 29 78

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2016-11-02 13:42:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2016-11-02 13:45:38)
 
 
liczba odwiedzin: 3297442

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X