☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe dot. zakupu uzywanego samochodu dostawczego do 3,5 tony.

INW 271.1. 44 .2016

Małkinia Górna, dnia 26.10.2016

 

Gmina Małkinia Górna

Ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00, fax. 29 74 55 118

mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 poz.1020) zgodnie z art. 4 pkt. 8.

 

2. Nazwa i adres zamawiającego.

Wójt Gminy Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1; 07-320 Małkinia Górna

tel. 29 644 80 00; fax. 29 745 51 18;

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

strona internetowa Urzędu Gminy Małkinia Górna www.malkiniagorna.pl

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego samochodu dostawczego do 3.5 tony o następujących parametrach:

a. Samochód używany z rocznika min. 2010

b. Układ napędowy

- silnik DISEL od 1900 do 2500 cm

- skrzynia 6 biegowa

- średnie zużycie paliwa ok 12,5 l/100km

- max. przebieg do 200.000 km

c. Nadwozie:

- zabudowa typu furgon (blaszak)

- odsuwane drzwi boczne

- dwustronnie otwierane drzwi tylne

- ładowność 1200 kg – 1500 kg

d. Wyposażenie minimum:

- klimatyzacja

- poduszki powietrzne

- abs, esp

- 2 kpl. Kluczy,

- koło zapasowe

e. Dodatkowe wymogi:

- udzielenie minimum 6 miesięcznej gwarancji sprzedającego po jego zakupie,

- autoryzowany serwis dostępny na terenie woj. Mazowieckiego,

- samochód kupiony w polskim salonie jako fabrycznie nowy,

- samochód zarejestrowany tylko na 1 właściciela od zakupu,

- samochód serwisowany w ASO,

- samochód w 100% bezwypadkowy,

- możliwość skorzystania z kilkudniowej jazdy próbnej,

- udostępnienie samochodu przed zakupem w celu przeprowadzenia badania stanu technicznego pojazdu,

- pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy, posiadać aktualne badania techniczne oraz aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

- pojazd winien stanowić prawo własności oferenta lub oferent winien być uprawniony do sprzedaży tego pojazdu przez prawnego właściciela,

- pojazd nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia, w tym w szczególności zabezpieczenia bankowego, ani być obciążony prawami na rzecz osób trzecich.

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

a. Każdy Wykonawca może złożyć więcej niż jedną ofertę.

b. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z załącznikami.

c. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli Wykonawcy.

d. Wraz z oferta należy złożyć dokumentację fotograficzną wraz z podstawową specyfikacja techniczną pojazdu pokazującą parametry wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.

 

5. Termin realizacji zamówienia:

- 7 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

6. Kryterium oceny ofert:

a. Cena oferty – 80%

Oferta z najniższą ceną dostanie maksymalną liczbę punków. Pozostałe oferty będą liczone wg. algorytmu: cena minimalna/ cena badanej oferty x 80%

b. Rok produkcji pojazdu – 10%

rok produkcji: 2010- 2011 – 3 pkt

rok produkcji:  2012 – 2013 – 6 pkt

rok produkcji: 2014 – 10 pkt

c. Przebieg pojazdu – 10%

przebieg pojazdu: 200 000 km – 180 000 km – 3 pkt

przebieg pojazdu: 179 999 km – 150 000 km – 6 pkt

przebieg pojazdu poniżej 150 000 km – 10 pkt

 

7. Miejsce i termin składania ofert.

a. Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 09.11.2016 roku
do godz. 10:00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

b. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowania w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe na dot. zakupu używanego samochodu dostawczego do 3.5 tony

c. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2016r. o godzinie 10:10 w Urzędzie Gminy w Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 w pokoju nr 3.

d. Wykonawca w ofercie powinien podać cenę netto i cenę brutto.

e. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy,  musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

f. Podpisy na ofercie muszą być czytelne, a w przypadku podpisu nieczytelnego opatrzone imienną pieczątką.

g. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny za wykonanie Przedmiotu zamówienia.

 

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia.

 

Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty w wersji do edycji

Zapytanie ofertowe w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-10-28 09:58:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-10-28 10:00:14)
 
 
ilość odwiedzin: 2414981

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X