☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany czujek dymu i kontroli dostępu w dwóch pomieszczeniach w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej

Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany czujek dymu i kontroli dostępu w dwóch pomieszczeniach w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Urząd Gminy Małkinia Górna
ul. Przedszkolna 1

07 – 320 Małkinia Górna

2. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie wymiany istniejących czujek dymu i instalacji kontroli dostępu w dwóch pomieszczeniach w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej.

3. Opis prac do wykonania:

- wymiana starych 24 czujek dymu i kontrola poprawności działania systemu alarmowego
- instalacja kontroli dostępu w dwóch pomieszczeniach technicznych w budynku Urzędu Gminy z integracją z obecnym systemem alarmowym (Satel Integra 64)

Zestawienie materiałów do wykonania wymiany czujek dymu i kontroli dostępu w dwóch pomieszczeniach w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej.

 

Lp.

Nazwa

Ilość

j.m.

1

Czujka dymu i ciepła TSD-1

24

szt.

2

Uniwersalny ekspander czytników kart INT-R

2

szt.

3

Czytnik kart zbliżeniowych Satel CZ-EMM

2

szt.

4

Karta zbliżeniowa Satel KT-STD-2

10

szt.

5

Zasilacz buforowy APS-412

1

szt.

6

Obudowa AWO200PU PULSAR

1

szt.

7

Akumulator CSB 17 Ah/12V

1

szt.

8

Zwora elektromagnetyczna EL-800SL SCOT

2

szt.

9

Uchwyt montażowy BK-800L SCOT

1

szt.

10

Uchwyt montażowy BK-800ZL SCOT

1

szt.

11

Samozamykacz DC-30

2

szt.

12

Przycisk zwalniający drzwi JS86

2

szt.

13

Usługa montażowa + Materiały montażowe

1

szt.

 

4. OPIS OBLICZANIA CENY

 Cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie dostawca przy realizacji zamówienia. Dostawca zobowiązany jest do podania ceny netto oraz całkowitej  ceny brutto/wraz z podatkiem VAT/ wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.


5. KRYTERIUM OCENY OFERTY:  najniższa cena – 100%.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczątką firmową
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, numer NIP,
  • opatrzona czytelnym podpisem dostawcy

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07 – 320 Małkinia Górna  w terminie do 6 lipca 2016 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Ofertę można złożyć w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie),
- faxem na numer 29 74 55 118,
- w wersji elektronicznej na adres e-mail:poczta@malkiniagorna.pl

  1. Zamawiający może wycofać się z udzielenia zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny, bądź w razie braku środków finansowych.

8.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 29 lipca 2016 r.

9. DODATKOWE INFORMACJE

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest Piotr Konferowicz
tel. 29 644 29 80.

 

Wytworzył:
Małgorzata Biegaj
(2016-06-29)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2016-06-30 12:31:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-06-30 12:35:17)
 
 
ilość odwiedzin: 2463811

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X