Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 19.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Postanowienie - w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Kiełczew

                                    Małkinia Górna, dnia 21 czerwca 2016r.

RSH.6220.14.2016

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochroni, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. 2016r. poz. 353 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016r. poz. 23 ) ,

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 21 czerwca 2016r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew, gmina Małkinia Górna, zostało wydane przez Wójta Gminy Małkinia Górna postanowienie znak: RSH. 6220.14.2016 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 16ºº, pokój nr 10.

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

tel. 29/ 644 29 83

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2016-06-22 10:33:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2016-06-22 10:34:38)
 
 
ilość odwiedzin: 2022961

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X