☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej. Etap I i Etap II.

                                                                               Małkinia Górna dnia 21 06.2016

INW 271.02.2016

                                                                                

 

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Gminy w Małkini Górnej zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku (t.j. z 2013 roku, poz. 907, ze zmianami), zwane dalej  Pzp, na „Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej. Etap I i Etap II” na podstawie art. 92 ust. 1  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 1. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A. ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk – Lider oraz ELMO S.A. Żelków Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlce – Partner.

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt XIII SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

A - cena – 90 %

B - termin gwarancji 10 %

 

Kryterium A:

Cn/Cof.b.x 90 = ilość punktów, gdzie: Cn – najniższa cena, Cof.b – cena oferty badanej

 

Kryterium B:

Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji, który uwzględni Zamawiający dla potrzeb oceny ofert to 72 miesięcy. W przypadku ofert z dłuższym okresem gwarancji, do ich oceny zostanie przyjęty okres 72 miesięcy gwarancji. Okres gwarancji liczony w miesiącach od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Dla kryterium – termin gwarancji, dla którego im dłuższy termin gwarancji  zaoferowany przez Wykonawcę tym większa ilość punktów.  Wykonawca otrzyma max. 10 punktów za najdłuższy   termin. Pozostałe oferty będą obliczone wg wzoru:

OGOB / NOOG  x 10 = ilość punktów, gdzie: OGOB – termin gwarancji   oferty badanej,  NOOG – najdłuższy  oferowany termin gwarancji.

 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 100 pkt, w tym:

Cena – 90 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

 

Ofertę nr 2. Instalbud Sp. z o.o. ul. T. Boya Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów,

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

 

Ofertę nr 3. Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o. w Łomży, ul. Akademicka 18, 18-402 Łomża,

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

 

Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „GAW-BUD” Eugeniusz Gawor, ul. Ogrodowa 3, 08-200 Łosice.

Oferta uzyskała łącznie 98,6 pkt, w tym:

Cena – 88,6 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

 

Oferta nr 5. Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowscy, ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka.

Oferta uzyskała łącznie 91,7 pkt, w tym:

Cena – 81,7 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

 

Ofertę nr 6. Przedsiębiorstwo Budowlane IMBAU Andrzej Ługowski, Pruszynek 49D, 08-110 Siedlce,

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

 

Ofertę nr 7. Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Józef Gajek, Nowa Wieś Ełcka, ul. Kard. Wyszyńskiego 12, 19 – 300 Ełk

Oferta odrzucona

 

Ofertę nr 8. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach ul. Armii Krajowej 35, 17-300 Siemiatycze,

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

 

Ofertę nr 9. PARSTER Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 32, 21-200 Parczew,

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

 

 

 


Zawiadomienie o wyborze oferty w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-06-21 12:50:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-06-21 12:54:53)
 
 
ilość odwiedzin: 3098711

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X