☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

                                                                      Małkinia Górna, dnia 8 czerwca 2016r.

RSH.6220.11.2016

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochroni, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. 2016r. poz. 353 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960. – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t.  Dz.U. z 2016r. poz. 23 ) ,

                                               zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 7 czerwca 2016r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: instalowaniu urządzeń towarzyszących składowisku odpadów przeznaczonych do przetwarzania odpadów na terenie instalacji PROSPRECO w m. Zawisty Podleśne, zostało wydane przez Wójta Gminy Małkinia Górna postanowienie znak: RSH. 6220.11.2016 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 16ºº, pokój nr 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

tel. 29/ 644 29 83

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2016-06-08 15:08:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2016-06-08 15:10:28)
 
 
liczba odwiedzin: 3293842

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X