☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo - Niegowiec

                                                                                              Małkinia Górna dnia 30.05.2016

INW 271.03.2016

                                                                                

 

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Gminy w Małkini Górnej zawiadamia , że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku (t.j. z 2013 roku, poz. 907, ze zmianami), zwane dalej  Pzp, na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo - Niegowiec” na podstawie art. 92 ust. 1  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 6. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSTAL ul. Ustronna 7, 08-300 Sokołów Podlaski.

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt XIII SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

  1. - cena – 90 %
  2. – termin gwarancji 10 %

Kryterium A:

Cn/Cof.b.x 90 = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena

Cof.b – cena oferty badanej

            Kryterium B:

Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji, który uwzględni Zamawiający dla potrzeb oceny ofert to 72 miesięcy. W przypadku ofert z dłuższym okresem gwarancji, do ich oceny zostanie przyjęty okres 72 miesięcy gwarancji. Okres gwarancji liczony w miesiącach od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Dla kryterium – termin gwarancji, dla którego im dłuższy termin gwarancji  zaoferowany przez Wykonawcę tym większa ilość punktów.  Wykonawca otrzyma max. 10 punktów za najdłuższy   termin. Pozostałe oferty będą obliczone wg wzoru:

OGOB / NOOG  x 10 = ilość punktów, gdzie:

OGOB – termin gwarancji   oferty badanej ,

NOOG – najdłuższy  oferowany termin gwarancji

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 98,3 pkt, w tym:

Cena – 90 pkt

Termin gwarancji – 8,3 pkt

 

Oferta nr 1. WODROL Sp. z o.o. ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin

uzyskała łącznie 76,8 pkt, w tym:

Cena –  66,8 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

 

Oferta nr 2. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A. ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk – Lider oraz ELMO S.A. Żelków Kolonia ul. Akacjowa 1, 08110 Siedlce - Partner

uzyskała łącznie 79,2 pkt, w tym:

Cena –  69,2 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

 

Oferta nr 3. Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o. w Łomży, ul. Akademicka 18, 18-402 Łomża

uzyskała łącznie 80,3 pkt, w tym:

Cena –  72 pkt

Termin gwarancji – 8,3 pkt

 

Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Budowlane IMBAU Andrzej Ługowski, Pruszynek 49D, 08-110 Siedlce

uzyskała łącznie 82,2 pkt, w tym:

Cena –  72,2 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

 

Oferta nr 5. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS s.c. Paweł i Andrzej Ochekowscy, ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka – Lider oraz Zakład Instalacji Sanitarnych Janusz Ochenkowski, ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka - Partner

uzyskała łącznie 83,1 pkt, w tym:

Cena –  73,1pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

 

Oferta nr 7. P.H.U. INWOD Roman Pacek, ul. Nowodworska 5, 21-100 Lubartów

uzyskała łącznie 79,1 pkt, w tym:

Cena –  69,1 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

 

Oferta nr 8. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin.

uzyskała łącznie 64,3 pkt, w tym:

Cena –  54,3 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

 

Oferta nr 9. WOD – BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik

uzyskała łącznie 77,1 pkt, w tym:

Cena –  68,8 pkt

Termin gwarancji – 8,3 pkt

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-05-30 13:04:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-05-30 13:05:15)
 
 
ilość odwiedzin: 3090423

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X