☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń.

                                                                                                    Małkinia Górna dnia 04.05.2016

INW 271.01.2016

                                                                                

 

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Urząd Gminy w Małkini Górnej zawiadamia , że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku (t.j. z 2013 roku, poz. 907, ze zmianami), zwane dalej  Pzp, na „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń” na podstawie art. 92 ust. 1  Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 5. MULTIKOM Andrzej Nakielski, ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka

 

 

Uzasadnienie

Wykonawca spełnił wymagania zawarte w ustawie Pzp oraz oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt XIII SIWZ dokonano wyboru ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

  1. - cena – 90 %
  2. – termin gwarancji 10 %

Kryterium A:

Cn/Cof.b.x 90 = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena

Cof.b – cena oferty badanej

            Kryterium B:

Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji, który uwzględni Zamawiający dla potrzeb oceny ofert to 72 miesięcy. W przypadku ofert z dłuższym okresem gwarancji, do ich oceny zostanie przyjęty okres 72 miesięcy gwarancji. Okres gwarancji liczony w miesiącach od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Dla kryterium – termin gwarancji, dla którego im dłuższy termin gwarancji  zaoferowany przez Wykonawcę tym większa ilość punktów.  Wykonawca otrzyma max. 10 punktów. za najdłuższy   termin. Pozostałe oferty będą obliczone wg wzoru:

OGOB / NOOG  x 10 = ilość punktów, gdzie:

OGOB – termin gwarancji   oferty badanej ,

NOOG – najdłuższy  oferowany termin gwarancji

Oferta najkorzystniejsza uzyskała łącznie 83,0 pkt, w tym:

Cena – 73 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

 

Oferta nr 1. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „RABA” Leszek Radzaj Roman Grzegorz Bartoszewicz Spółka Jawna ul. Kolejowa 10, 16-420 Raczki – lider,

Andrzej Kudyk MASZ-BUD KUDYK, ul. Przemysłowa 3, 11-500 Giżycko - partner

uzyskała łącznie 63 pkt, w tym:

Cena –  53 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

 

Oferta nr 2. Zakład Usług Budowlanych TEL-BUD Sp. z o.o. Lipiny Nowe, ul. Szosa Jadowska 51, 05-200 Wołomin

uzyskała łącznie 64 pkt, w tym:

Cena – 54 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

 

Oferta nr 3. Handlowo- Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych „SANTEX” ul. Klonowa 5, 39-120 Sędziszów Małopolski

uzyskała łącznie 51 pkt, w tym:

Cena – 43 pkt

Termin gwarancji – 8 pkt

 

Oferta nr 4. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża – Lider, PPUH „BUDAMEX” M. Mironowicz, A. Turowski Sp.j. ul. Techniczna 3, 15-620 Białystok – partner

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 6. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „ENERGAS” s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowscy  ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka – lider, Zakład Instalacji Sanitarnych Janusz Ochenkowski  ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka - partner

uzyskała łącznie 75 pkt, w tym:

Cena – 65 pkt

Termin gwarancji – 10pkt

 

Oferta nr 7. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach ul. Armii Krajowej 35, 17-300 Siemiatycze

uzyskała łącznie 54 pkt, w tym:

Cena – 44 pkt

Termin gwarancji – 10 pkt

 


Treść zawiadomienia w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-05-04 12:31:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-05-04 12:32:39)
 
 
ilość odwiedzin: 3090449

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X