☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji odmawiającej wydania decyzji środowiskowej

                                                                      Małkinia Górna, dnia 8 kwiecień 2016r.

RSH.6220.8.2015

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

                        Wójt Gminy Małkinia Górna działając na podstawie:

- art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (  Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm. ) podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 6 kwietnia 2016r. wydał decyzję, znak RSH.6220.8.2015 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „ Poniatowo V” w granicach działki gruntowej  nr ewid. 337 obręb Poniatowo, gmina Małkinia Górna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie.

            Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 10,  od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aldona Sikorska

tel. 29/ 644 29 83

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2016-04-08 14:43:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2016-04-08 14:44:21)
 
 
liczba odwiedzin: 3297468

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X