☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 20.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obw.o wyd. dec.-ustal. lokal. inwest. celu pub.-zm. spos. użytk.budynku byłej szkoły podst. na świetlicę wiejską wraz z jego przebud. powodującą zm. formy architektonicznej w Daniłowie dz. nr 39

Małkinia Górna, dnia 10 marca 2016r.

GPI. 6733.1.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 10 marca 2016 roku została wydana decyzja znak GPI.6733.1.2016 dla Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jego przebudową powodującą zmianę formy architektonicznej i z urządzeniem terenu obejmującym: tereny utwardzone (dojścia, parkingi), tereny sportu, rekreacji i wypoczynku (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, wiata grillowa) oraz tereny zieleni urządzonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonaniem zatoki i zjazdu z drogi powiatowej (działka nr 142), planowanej do realizacji na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 39, położonym w miejscowości Daniłowo, gmina Małkinia Górna.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2016-03-14 09:07:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2016-03-14 09:16:52)
 
 
ilość odwiedzin: 2341687

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X