Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 19.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydaniu decyzji-ustal. lokal. inwest. celu pub.-rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospod. terenu, przew. do realiz. na terenie miejsc. Sumiężne dz. nr geod. nr 259/2

Małkinia Górna, dnia 26 lutego 2016r.

GPI. 6733.10.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 26 lutego 2016 roku została wydana decyzja znak GPI.6733.10.2015 dla Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku usługowego - świetlicy wiejskiej (o zadaszone wejście) wraz z urządzeniem terenu obejmującym: tereny utwardzone (w tym: dojścia, dojazdy, parkingi), tereny sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zieleni urządzonej, planowanego na terenie działki o nr geod. 259/2, położonym w miejscowości Sumiężne, gmina Małkinia Górna.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2016-03-01 15:05:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2016-03-01 15:10:35)
 
 
ilość odwiedzin: 2227231

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X