☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 20.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszcz.o umorzeniu postęp.admin.- lok.celu pub.-zmiana spos. użytk. bud.usługowego-bud. byłej szkoły podstaw. na budynek usługowy-świet. wiejską wraz z jego przebud. i zagospod. terenu w Daniłowie

Małkinia Górna, dnia 3 lutego 2016 r.

 

GPI. 6733.11.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o umorzeniu postępowania

         Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 3 lutego 2016 roku

na wniosek Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

zostało umorzone postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego – budynku byłej szkoły podstawowej na budynek usługowy – świetlicę wiejską wraz z jego przebudową i zagospodarowaniem terenu, przewidzianej do realizacji na terenie miejscowości Daniłowo

Inwestycja miała obejmować n/w nieruchomość:

miejscowość – Daniłowo.

działka nr: 39.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2016-02-12 15:19:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2016-02-12 15:21:44)
 
 
ilość odwiedzin: 2341753

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X