☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszcz. o wszczęciu postęp.-ustal. lokal. inwest. celu pub.-zm. sposobu użytkow. z przebud. dachu i likwidacją poddasza użytkowego bud.byłej szkoły podstaw. na świetlicę wiejską w Daniłowie dz.nr39

Małkinia Górna, dnia 3 lutego 2016 r.

GPI. 6733.1.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

              Wójt Gminy Małkinia Górna zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 3 lutego 2016 roku

na wniosek Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania z przebudową dachu i likwidacją poddasza użytkowego budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu.

Inwestycja obejmuje n/w nieruchomości:

- działka nr: 39.

- obręb Daniłowo.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane w/w przedsięwzięciem mogą zapoznać się z wnioskiem w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7, w godz. od 8°° do 16°° (we wszystkie dni robocze oprócz sobót).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Ewa Orłowska tel. 29 644 29 81

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2016-02-04 13:00:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2016-02-04 13:09:26)
 
 
ilość odwiedzin: 2417017

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X